Tiedote osakekaupasta

Oulun Autokuljetus Oy  (OAK) on ostanut Mestek Oy:n koko osakekannan 28.8.2019 päivätyllä kaupalla Jari Hepolalta, Risto Siltalalta ja Antti Vuolteenaholta.

 

Jari Hepola ja Risto Siltala jatkavat yhtiön palveluksessa. Jari Hepola jatkaa Mestek Oy:n toimitusjohtajana.

 

Mestek Oy on vuonna 2005 perustettu infrarakentamiseen, sillanrakentamiseen ja mittauspalveluihin erikoistunut yhtiö. Mestekin liikevaihto oli edellisellä tilikaudella  4,7 miljoonaa euroa.

 

Oulun Autokuljetus Oy on vuonna 1946 perustettu yritys. OAK on monialayritys, jonka toimialoja ovat maarakennus, urakointi, kuljetukset, maa-ainesten myynti, terminaalitoiminta ja elintarvikelogistiikka.

 

Kaupan tarkoituksena on kasvattaa Mestek Oy:stä merkittävä infra-alan yritys, jonka toimialueena on koko Suomi. OAK:n urakointiyksikkö tullaan siirtämään Mestek Oy:n syksyn aikana. Siirron ajankohdasta ja vaikutuksista tullaan tiedottamaan tarkemmin, henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä. Jatkossa Mestek Oy pystyy tekemään entistä vaativimpia ja suurempia urakkakokonaisuuksia .Kuljetustenvälitys ja maa- ja kiviainesten myynti jatkavat toimintaa OAK:n maarakennusyksikössä kuten ennenkin.

 

Oulun Autokuljetus Oy, toimitusjohtaja

Mestek Oy, hallituksen puheenjohtaja

 

 

Jaana Kokko


Kirjaudu intranettiin