Företaget

Över 400 mångsysslare inom frakt- och jordbyggnadssektorn till din tjänst

Under 65 års tid har OAK levererat tjänster till företag och privatkunder flexibelt och effektivt. Vi utvecklar verksamheten löpande med full effekt för att även kunna uppfylla kundernas behov i framtiden. Att värna om kundernas förtroende är en del av våra grundtankar. Vi har lyckats uppenbart bra med att nå detta mål: OAK är i dag en av de största tjänsteleverantörerna inom transport- och jordbyggnadssektorn i Finland såväl med avseende på den mångsidiga servicen och fordonsparken som på våra mer än 400 professionella medarbetare.

Kompromisslös service med företagaranda

I verksamhetssättet hos OAK har alltid ingått okonstlat engagemang i arbetet, flexibilitet och omsorg om kunden på bästa möjliga sätt. Våra yrkesskickliga bilförare är egenföretagare och OAK:s ägare. Med decenniers erfarenhet är de alltid beredda att ställa upp för att tillfredsställa dina behov och önskemål.

Ledande terminaltjänster i norr

Vår terminal som ligger i Uleåborg är ett logistiskt centrum för OAK. Genom terminalen passerar stora och små godspartier dygnet runt. De sorteras, plockas och, om så behövs, förpackas på natten och de beställda partierna transporteras raskt till sina mål. Schemalagda distributionstransporter når överallt i norra Finland.

Omfattande fordonspark

En ändamålsenlig transportfordonspark utgör en garanti för att produktkvaliteten upprätthålls från början till slutet av kedjan. Detta är särskilt viktigt vid temperaturreglerade transporter eller frystransporter. OAK hyr även ut lagerutrymme i terminalen till utomstående. Det är möjligt att ansluta plocknings-, sorterings- och distributionstjänster samt lagerbokföring till hyresavtalet.

En betydande jordbyggnadsentreprenör

Vårt företag tillhandahåller även jordbyggnadstjänster. Vi levererar jordprodukter samt bytesflak- och lyftkranstjänster till våra kunder för objekt som sträcker sig från småhustomter till motorvägsbyggen. För jordbyggnadsentreprenaderna förfogar vi över ett stort antal arbetsmaskiner och tillräckligt antal transportfordon.


Kirjaudu intranettiin