Dataskyddspolicy

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar på besökarens enhet. Cookies används exempelvis i det fall att man önskar bevara en besökares uppgifter när han förflyttar sig till från en sida till en annan i en internettjänst. Cookies skadar inte besökarens enhet eller filer. En cookie kan lagras på en besökares enhet permanent eller utplånas efter användningen av tjänsten.

Med hjälp av cookies kan man samla in bland annat följande uppgifter:

  • besökarens IP-adress
  • klockslag
  • typen av webbläsare
  • operativsystem
  • displayens resolution
  • vilken väg besökaren har kommit till webbplatsen (sökmotor, direkt länk osv.)
  • tidigare besök på webbplatsen
  • vilka sidor som använts

Webbplatsens egna cookies

I en webbplats egna cookies kan lagras för webbplatsens bruk avsedda besökarspecifika uppgifter och inställningar, såsom exempelvis användarnamn, tjänstens uppgifter om inloggning på tjänsten, val av språk eller region. Informationen används för att implementera webbplatsens funktioner, för anpassning och för att minnas de val användaren träffat. Dessa cookies kan vara nödvändiga för webbplatsens funktion och användning. I cookies lagras det inte information, som skulle kunna användas för marknadsföring eller för övervakning av besökarna i övriga tjänster eller på andra webbplatser.

Tredje mans cookies

Vi samlar med hjälp av tjänster som erbjuds av tredje män in statistik över webbplatsens besökare och analyserar uppgifterna. Vi har som mål att utgående från användaren utveckla vår webbplats kvalitet och innehåll. För att implementera besökarföljningen och analysen kan tjänsterna lagra sina egna cookies samt utnyttja och kombinera information, som tjänsten har samlat in om samma besökare på olika webbplatser.

Vi säkerställer att de moln- eller andra nättjänster som vi använder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fungerar enligt personuppgiftslagen.

Du kan läsa mera om varje tjänsteleverantörs verksamhet, vilka uppgifter som insamlas, användningen av cookies och dataskyddspolicy på ifrågavarande tjänsteleverantörs egen webbplats.

Tjänster som används på webbplatsen

Vi använder också externa tjänster på webbplatsen exempelvis för att följa med marknadsföringen och för att betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare. Nedan finns korta beskrivningar av de externa tjänster som vi använder. Vi rekommenderar att ni dessutom bekantar er med tjänsternas egna dataskyddspolicyer.

Google Analytics

Google Analytics är Googles övervakningsverktyg, som berättar bland annat hur många gäster en webbplats har under bestämda tider och vilken väg besökarna kommer till webbplatsen. Vi använder Analytics för att följa med marknadsföringen och målgruppernas beteende.

Mer information: Googles sekretesspolicy och Google Analytics datasekretess- och säkerhetsprinciper

Hantering av cookies

Du kan avlägsna existerande cookies samt förhindra användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Det finns anvisningar på adressen aboutcookies.org. Att ta cookies ur bruk kan dock utgöra ett hinder för att webbplatsen skall fungera på vederbörligt sätt.

Med hjälp av Your Online Choices -tjänsten kan du bestämma hur dina uppgifter insamlas och används i många olika tjänster.


Kirjaudu intranettiin