Historia

Konstituerande bolagsstämma för Oulun liikenne Oy (Oulun Autokuljetus Oy) hölls den 15 juni 1946 och bolagets verksamhet inleddes den 26 juni 1946.  Verksamheten var aktiebolagsbaserad från början och detta har gett bolaget möjlighet att utvecklas flexibelt enligt de förändringar som har skett i omvärlden.

Bolaget hyrde de första verksamhetslokalerna av Uleåborg stad och disponerade det gamla våghuset nära busstationen. Lokalerna var mycket kalla och dragiga; företaget måste avlöna en person som värmde upp lokalerna under vinterveckosluten för att portarna skulle kunna öppnas på måndag morgon.

Fartfyllda flytt- och rivningsarbeten

Därefter flyttade företaget till lokaler som tillhörde servicestationen Trustivapaa Bensiini Oy invid torget. Även dessa lokaler var gamla, men företaget blev ändå kvar i lokalerna i tjugo år.

Beslut om att bygga egna lokaler fattades den 25 mars 1972 och lokalerna vid Korjaamotie 4 färdigställdes i augusti 1972. Flyttningen till den nya adressen skedde bokstavligt talat i sista stund: en rivningsdom för de lokaler som användes hade verkställts och den ena gaveln av det gamla huset hade redan rivits när det sista flyttgodset fördes ut.


Kirjaudu intranettiin