Kvalitet och miljö

Ansvarsfullt, med respekt för kvalitet och miljö

Kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 år 1997

Miljöcertifikat enligt ISO 14001 år 2011

Vi producerar transport- och jordbyggnadstjänster enligt kundernas krav med beaktande av lagstadgade och övriga krav.

I våra transporttjänster fäster vi särskild uppmärksamhet vid att hålla tidplanen och att kundernas produkter bevarar den avtalade kvaliteten. Vid jordbyggnad beaktar vi särskilt att tidplanerna följs och att material enligt kundens krav levereras.

I vår verksamhet tar vi hänsyn till våra intressentgruppers behov och förväntningar. I en interaktion med intressentgrupperna ställer vi kvalitets- och miljömål för våra samarbetspartners och oss själva samt följer upp de resultat som nås.

Inriktning på hållbar utveckling

Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet genom att ställa nya ännu mer utmanande mål.  Utifrån de viktigaste miljöaspekterna har vi definierat en minskning av förbrukningen av bränsle och energi som målsättning för den kontinuerliga förbättringen.

Vi strävar efter att uppnå de ställda kvalitets- och miljömålen genom kvalitetskontroll samt genom utbildning av personalen och underleverantörer.  Vi tar hänsyn till miljön i vår verksamhet och därigenom skapar vi en grund för förebyggande miljöarbete.

Vi förbättrar löpande kunnandet hos våra medarbetare och uppmuntrar dem att delta i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Vi granskar regelbundet vår verksamhetspolicy och kommunicerar med våra intressentgrupper.


Kirjaudu intranettiin