Frakttjänster

OAK tillhandahåller kompletta fraktlösningar till ditt företag: koncentrera dig på din kärnkompetens och låt vår elitgrupp ta hand om transporterna. Frakttjänsterna från OAK täcker hela landet – och sträcker sig även till de övriga nordiska länderna. Industriprodukter, lös- och flakgods samt temperaturreglerade livsmedelstransporter tillhör våra bästa kompetensområden.  Om du önskar kan vi erbjuda fraktlösningar med full service för ditt företag: planering av distributionsnät, tidsplanering, transport, lagerhållning och distribution ingår alla i vårt utbud.

 

Distributionstrafik

Distributionstrafiken inom OAK består av ett täckande sval- och frysdistributionsnät i norra Finland.  Våra kunder består främst av centralaffärer inom handeln och livsmedelsindustrin.  Fordonsparken är specialanpassad för sval- och frysdistribution. Cirka 30 distributionsenheter ingår i vår dagliga distributionstrafik.

Tack var ett omfattande nät av underleverantörer kan vi erbjuda ditt företag temperaturreglerad distribution över hela landet.

Utlandstrafik

Utlandstrafiken inom OAK består i huvudsak av specialanpassade och flexibla transport med temperaturreglering inom de nordiska länderna.  Bland våra kunder finns centralaffärer inom handeln, livsmedelsindustrin samt basindustrin.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Sverige, Norge och Danmark. När vår verksamhet utvidgas kan vi även tillhandahålla tjänster i övriga Europa. I den dagliga trafiken ingår cirka 15 släpvagns- och påhängsvagnskombinationer.

Stamtrafik

OAK är en oberoende leverantör av frakttjänster. Vi levererar kundanpassade transporttjänster till handeln och industrin i Finland och de nordiska länderna. En väsentlig del av vår verksamhet består av temperaturreglerade livsmedeltransporter.

Kalla transporter och specialfordon

Vår fordonspark är specialanpassad för transporter av produkter som kräver temperaturreglering samt för industrin varierande krav. I fordonsparken ingår bland annat släpvagnskombinationer med öppningsbara sidor. I den dagliga trafiken inom landet ingår cirka 80 släpvagnskombinationer med temperaturreglering.

Tel.
044 7125 001
@
myynti@oak.fi

Kirjaudu intranettiin