Industritjänster

Biobränsletransporter

Vi är en betydande transportör av biobränslen, t.ex. torv och flis, till energiverk i norra Finland. Med vår mångsidiga fordonspark garanterar vi en effektiv energiförsörjning till våra kunder.

Bulktrasporter

Vi inledde våra specialanpassade flexibla trycktanktransporter för behoven inom cement- och kalkindustrin år 1994. Verksamhetsområdet för våra bulktransporter är Finland och Sverige. En särskilt stark position har OAK inom bulktransporter för industrin i norra Finland.

Tel.
044 7125 001
@
myynti@oak.fi

Kirjaudu intranettiin