Terminaltjänster

OAK tillhandahåller de mest omfattande och mångsidiga terminaltjänsterna i norra Finland. Vår terminal finns i Oritkari i Uleåborg och här tillhandahåller vi lagerhållnings-, plocknings-, sorterings- och kombinationstjänster för våra kunder.

Våra lokaler är temperaturreglerade och består av följande avdelningar:

  • Svalterminallokal (+2 – +4 °C): 2200 m²
  • Fryslokal (-24 °C): 1100 m²
  • Varm lokal: 900 m²
  • Svallagerlokal: 500 m²
  • Lagerlokal för fisk och förädlade fiskprodukter: 55 m²

Vi justerar alltid temperaturerna i våra terminalavdelningar enligt kundens behov. I lagerlokalerna finns lämpliga hyllutrymmen för vår lagerkunder och modern lasthanteringsutrustning.

Tel.
044 7125 001
@
myynti@oak.fi

Kirjaudu intranettiin