Kontaktinformation

Administration

 • Jarkko Leiviskä
 • IT-chef
 • tfn +358 44 7125 870
 • fax +358 8 3125 899
 • Sanna Kinnunen
 • Tillförordnad VD
 • tfn +358 44 7125 864
 • Helena Riihijärvi
 • Bokförare
 • tfn +358 44 7125 854
 • fax +358 8 3125 899
 • Virpi Uusinarkaus
 • Kassör
 • tfn +358 44 7125 855
 • fax +358 8 3125 899

Försäljning

 • Jarkko Kipinä
 • Försäljningschef
 • tfn +358 44 7125 875
 • fax +358 8 3125 899

Jordbyggnad

 • Seppo Kylmämaa
 • Byggnadschef
 • tfn +358 44 7125 882
 • fax +358 8 3125 894
 • Markku Sumén
 • Byggplatschef
 • tfn +358 44 7125 891
 • fax +358 8 3125 894
 • Heikki Niemelä
 • Byggplatschef
 • tfn +358 44 7125 886
 • fax +358 8 3125 894
 • Pekka Paasovaara
 • Byggplatschef
 • tfn +358 44 7125 897
 • fax +358 8 3125 894
 • Jussi Honkanen
 • Arbetschef
 • tfn +358 44 7125 883
 • fax +358 8 3125 894

Jordprodukter-, lyftkrans-, tank- och bytesflaksförsäljning

 • Jouni Herukka
 • Transportchef
 • tfn +358 44 7125 890
 • fax +358 8 3125 894
 • Mirva Ervasti
 • Transportplanerare
 • +358 44 7125 889
 • +358 8 3125 894
 • Sari Rajala
 • Transportplanerare
 • tfn +358 44 7125 888
 • fax +358 8 3125 894
 • Sirkku Otamo
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 332
 • fax +358 8 3125 894

Frakttjänster


Terminal

 • Antti Mikkonen
 • Transportchef
 • tfn +358 44 7125 881
 • Mikko Lahtinen
 • Skiftarbetsledare
 • tfn +358 44 7125 877
 • fax +358 8 3125 898
 • TERMINALJOUR
 • tfn +358 44 7125 880
 • Arto Ahola
 • Skiftarbetsledare
 • tfn +358 44 712 5876
 • fax +358 8 312 5898
 • Ville Rönkä
 • Skiftarbetsledare
 • tfn +358 44 7125 868
 • fax +358 8 3125 899

Distributionstrafik

 • Antti Mikkonen
 • Transport chef
 • tfn +358 44 7125 881
 • fax +358 8 3125 898

Stamtrafik

 • Jussi Kinnunen
 • Trafikchef
 • tfn +358 44 7125 865
 • fax +358 8 3125 899
 • Markku Salo
 • Transportplanerare
 • tfn +358 44 7125 853
 • fax +358 8 3125 897
 • Jari Tuppurainen
 • Transportplanerare
 • tfn +358 44 7125 874
 • fax +358 8 3125 897
 • Simo Meriläinen
 • Transportplanerare
 • tfn +358 44 7125 856
 • fax +358 8 3125 897
 • Pasi Tiikkaja
 • Transportplanerare
 • tfn +358 44 7125 892
 • fax +358 8 3125 897

Utlandstrafik

 • Jarkko Kipinä
 • Försäljningschef
 • tfn +358 44 7125 875
 • fax +358 8 3125 899
 • Jussi Kinnunen
 • Trafikchef
 • tfn +358 44 7125 865
 • fax +358 8 3125 899

Fakturering

 • Kaisu Pöyskö
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 862
 • fax +358 8 3125 899
 • Kimmo Kinnunen
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 859
 • fax +358 8 3125 899
 • Silja Tapaninen
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 860
 • fax +358 8 3125 899
 • Laura Kuuppo
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 887
 • fax +358 8 3125 899
 • Kaisu Huttunen
 • Fakturerare
 • tfn +358 44 7125 858
 • fax +358 8 3125 899


Kirjaudu intranettiin