Till åkare

Vill du bli åkare i välorganiserade och effektiva OAK som ägs av delägarföretagarna? Välkommen! Via oss får du ett stort företags experttjänster som stöd för din affärsverksamhet och ett stort företags förmåner vid dina inköp.

Under 65 års tid har Oulun Autokuljetus Oy ägts av sina delägarföretag. Vi är ett stort företag som ger delägarna möjlighet att koncentrera sig på utvecklingen av sin egen affärsverksamhet. OAK tar hand om kundförhandlingarna för din räkning och du får delta i stora projekt. När du är delägare i OAK kan du också påverka företagets verksamhet.

Vi är ett stort företag som förhandlar fram konkurrenskraftiga förmåner för våra delägare, t.ex. bränslepriser. När du är delägare behöver du inte ägna tiden till rutinarbeten och du får avtalsenliga redovisningar på ditt konto i rätt tid.

Vi kräver av våra delägare att fordonsparken är modern och att alla nödvändiga tillstånd finns. Ytterligare krav för att bli delägare är att du har skött dina skyldigheter enligt lagen om beställarens ansvar och förbundit dig att följa OAK:s miljö- och kvalitetskrav samt andra krav som verksamheten ställer.

Om du är intresserad av att bli delägare i OAK kan du kontakta tillförordnad VD Sanna Kinnunen  044 712 5864.


Kirjaudu intranettiin