Försäljning och transporter av jordprodukter

OAK:s egna stenmaterialtäkter, sandtäkterna i Haukipudas och Oulunsalo samt bergtäkten i Hakoselkä i Haukipudas, är främst avsedda för våra kunder i Uleåborgregionen. Vi levererar även OKTO-isolering och masugnsslagg. Leveranserna till små och stora anläggningsobjekt utför vi med våra mångsidiga anläggningsfordon. Alternativt kan kunden hämta produkterna med egna fordon.

I vår fordonspark ingår många olika alternativ för anläggningstransporter till andra arbetsplatser. Våra transportfordon:

 • 3-axlade, ca 9–11 m3, lastförmåga ca 12 000–15 000 kg
 • 4-axlade, ca 11–15 m3, lastförmåga ca 16 000–18 000 kg
 • påhängsvagnar, ca 26–28 m3, lastförmåga ca 25 000–30 000 kg
 • kassettkombinationer, ca 27–34 m3, lastförmåga ca 36 000–40 000 kg

Våra lagerprodukter är:

 • sand
 • sorterad sand 0–8 mm
 • sorterad- och grundkalkad jord
 • täckbark
 • morän
 • fyllnadsjord
 • sprängsten 0–500

Stenkross:

 • 0–200 mm
 • 0–150 mm
 • 0–100 mm
 • 0–56 mm
 • 0–31 mm
 • 0–22 mm
 • 0–16 mm
 • 0–11 mm
 • 0–6 mm
 • 0–3 mm

Makadam:

 • 2–6 mm (sandningsmakadam)
 • 6–11 mm
 • 6–16 mm (tvättad dräneringsmakadam)
 • 6–16 mm (dräneringsmakadam)
 • 11–18 mm
 • 16–31 mm

Betongkross:

 • 0–100
 • 0–56

Dessutom har OAK egna mottagningsställen för schaktmassor som tar emot ren mineraljord och ytjord.

Tel.
044 7125 005
@
maarakennus@oak.fi

Kirjaudu intranettiin